Ecologie

În doctrina socială modernă, nici o persoană nu are dreptul să aducă prejudicii animalelor şi mediului înconjurător. Când vom asimila acest lucru, mai presus de dorinţa oarbă de confort personal, atunci vom începe să trăim cu adevarat în consens cu natura.
Viitorul omenirii la nivel mondial este legat de mediu, resurse naturale, ecologie şi ecositeme. Nu este ruşinos să începem să trăim pentru protecţia mediului în care ne-am format şi am evoluat ca specie pe Terra. Animalele trebuie să supravietuiască alături de oameni. Dacă vom distruge arealele biologice ale animalelor şi plantelor – urmatorii pe listă vom fi noi!

micro-crop Dans la doctrine sociale moderne, aucune personne n’a le droit de préjudicier les animaux et l’environnement. Lorsqu’on réussira assimiler cette chose, supérieure au désir aveugle de confort personnel, on commencera vivre réellement en harmonie avec la nature.
Le futur des gens au niveau mondial est lié à l’environnement, aux ressources naturelles, à l’écologie et aux écosystèmes. Il n’est pas honteux de commencer vivre pour la protection de l’environnement, parce que c’est dans ce milieu qu’on est formé et qu’on a évolué comme espèce sur la Terre. Les animaux doivent survivre proche des hommes. Si nous détruisons les zones biologiques des animaux et des plantes, nous serrons les suivantes sur la liste!

                                                                                                                                          

ecologie

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764