Hippocrate

Hipocrat din Cos a fost cel mai vestit medic al Greciei Antice și este considerat părintele medicinei. Prin observațiile făcute asupra manifestărilor bolilor și descrierea lor amănunțită, precum și prin încercările de a explica procesele patologice pe baze naturale și raționale, Hipocrat a contribuit – în limitele posibilităților din vremea sa – la eliberarea medicinei de superstiții și misticism.

micro-cropHippocrate de Cos a été le plus célèbre médecin de la Grèce Antique, étant considéré le père de la médecine. Grâce à ses observations sur les manifestations des maladies et leur description détaillée, ainsi que grâce à ses tentatives d’expliquer les processus pathologiques sur des fondements naturels et rationnels, Hippocrate a contribué – autant qu’il était possible dans son temps – à la libération de la médecine de superstitions et de mysticisme.

„Tot ce este prea mult este duşmanul naturii „

„Arta e lungă, viaţa e scurtă, ocazia e trecătoare, experimentul e periculos, judecata e dificilă”

„Sufletul e acelaşi în toate fiinţele vii, deşi corpul fiecăreia e diferit”

„Un doctor care nu ştie nimic despre astrologie nu se poate autointitula doctor… Există o curgere comună, o respiraţie generală, toate lucrurile sunt legate unul de celălalt”

„Să cercetăm cele ce s-au petrecut, să cunoaştem cele prezente, să aplicăm cele învăţate”

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”

„Alimentele voastre să fie medicamente şi medicamentele voastre să fie alimente”

„Cel mai bun medic este natura”

„Supraoboseala – prevesteşte boala”

„Cand ai doua dureri simultane, cea mai puternică o întunecă pe cealaltă”

Hippocrate

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764