Paşapoarte

Eliberări paşapoarte pentru animale de companie.

În conformitate cu legislaţia comunitară şi R.E.C.S. – www.rompetid – eliberăm paşapoarte pentru animale de companie. Din anul 2007 România este o ţară membră a Uniunii Europene. Orice proprietar de animale de companie, câini, pisici – poate solicita eliberarea unui paşaport.
Solicitantul trebuie să prezinte animalul la cabinetul veterinar, unde medicul completează carnetul de sănătate oficial, paşaportul şi verifică dacă animalul este în stare bună de sănatate şi poate rezista transportului la destinaţie.
Medicul veterinar verifică dacă animalul este vaccinat antirabic şi polivalent, verifică dacă deparazitarea externă (pentru purici şi căpuşe) şi internă (viermi) este la zi.
Medicul veterinar acreditează călătoria prin eliberarea paşaportului. Acesta semnează şi parafează rubricile paşaportului şi ale carnetului de sănătate oficial.

Implantul cu microcip de identificare.

Emiterea unui paşaport pentru animalele de companie presupune posibilitatea identificării animalului respectiv. În acest sens se aplică un microcip pe baza căruia animalul poate fi identificat cu ajutorul unui cititor special. În fotografie este prezentat modelul unui cititor de microcipuri – fabricat în Elveţia – marca: „Data Mars”. Cu ajutorul acestuia se pot identifica aproape toate categoriile de microcipuri emise la nivel mondial. În imaginea din dreapta puteţi aprecia dimensiunea unui microcip în raport cu mărimea unui bob de orez. Este prezentată şi o fotografie mărită a acestui transponder.

Legalizare paşapoarte
Animalele de companie care sunt transportate în UE trebuie să aibă administrat vaccinul antirabic cu cel putin 21 de zile înainte de călătorie. Vă atragem atenţia asupra faptului că puii sub vârsta de 3 luni nu pot fi vaccinaţi antirabic. Dacă mai adaugăm şi cele 21 de zile necesare, rezultă faptul că un pui nu poate fi deplasat în UE înaintea vârstei de 3 luni şi 21 de zile. În celelalte ţări se pot transporta pui (câini, pisici, dihori) peste vârsta de 6 saptămâni, aflaţi în perioada de vaccinare şi deparazitare – condiţiile fiind diferite de la o ţară la alta.

Hotel Health Certificate. Pentru călătoria de vacanţă, emitem certificat sanitar veterinar de sănătate pentru staţionare în hotel. Pentru simplificarea procedurilor vă rugăm să ne comunicaţi adresa resortului hotelier din ţara sau străinătate unde vă deplasaţi şi perioada sejurului. Vă sfătuim să solicitaţi agenţiilor de turism o garanţie scrisă cu privire la faptul că respectiva locaţie turistică acceptă şi animale de companie.

Airline Veterinary Certificate. Dacă efectuaţi călătoria cu o companie aviatică sunt situaţii în care este necesar un certificat veterinar de sănatate, alături de paşaportul pentru animale de companie. Vă consiliem sub aspect juridic şi împreună cu ANSVSA obţinem varianta legală cea mai accesibilă. În astfel de situaţii vă rugăm să vă interesaţi atunci când achizitionaţi biletul de avion – despre cerinţele de frontieră specifice călătoriei pe care o efectuaţi. De asemenea vă sugerăm să studiaţi cu atenţie cerinţele stipulate de statele aflate în afara UE – cu privire la călătoria cu un animal de companie.
La călătoria cu avionul este bine să vă interesaţi despre condiţiile în care se realizează transportul animalului de companie. Pentru acesta pot exista compartimente speciale amplasate de regulă la un etaj inferior pasagerilor sau puteţi fi acceptat împreună cu animalul dvs. în spaţiul destinat pasagerilor. În cazul în care călătoriţi cu un câine de talie mică sau cu o pisica şi sunteţi acceptaţi împreună în spaţiul destinat pasagerilor – trebuie să cunoaşteţi bine comportamentul animalului în timpul zborului; trebuie să fiţi acceptat de vecinul de loc; trebuie să aveţi grijă să mergeţi la toaletă la timp şi să aveţi la dvs. prosoape absorbante, pungi de gunoi şi alte accesorii asemănătoare. Se pot utiliza şi substante medicamentoase cu efect calmant, specifice călătoriei cu autoturismul, autocarul, vaporul, trenul sau avionul. În acest sens ne sunt necesare detalii precise cu privire la orele de deplasare şi timpul necesar călătoriei.

Programări. Pentru programări utilizaţi numărul de telefon mobil: 0737 025 210

micro-cropPasseport pour les Animaux de Compagnie
Pour voyager dans les pays membres de l’Union Européenne, il faudra avoir un « Passeport pour les Animaux de Compagnie ». D’ailleurs, chaque animal est identifié par l’application d’une micro-puce. Le passeport contient des informations sur la vaccination annuelle – vaccination antirabique et contre les maladies caractéristiques aux chiens et aux chats, contre le déparasitage interne et externe visant les puces et les tiques. Le passeport présente le visa du médecin concernant l’état de santé qui confirme que l’animal peut résister au transport jusqu’à la destination. Pas dernièrement, le passeport doit être légalisé. La libération du passeport se réalise dans un délai de maximum 2 jours de travail.
L’implantation d’une micro-puce pour l’identification
La délivrance des passeports pour les animaux de compagnie suppose leur identification. En ce sens, on applique une micro-puce à l’aide duquel l’animal peut être identifié par un lecteur spécial. Dans la photo on vous présente un modèle de lecteur de micro-puces – fabriqué en Suisse – marque: « Data Mars ». Au moyen de celui-ci, on peut identifier presque toutes les catégories de micro-puces émises au niveau mondial. L’image droite vous offre la possibilité d’apprécier la taille d’une micro-puce comparée à celle d’un grain de riz. Il y a aussi une photo agrandie du ce transpondeur.
Délivrances des passeports pour les animaux de compagnie
– En vertu de la loi communautaire, on émet des passeports pour les animaux de compagnie. La Roumanie est membre de l’Union Européenne. Tout possesseur d’animaux de compagnie – chiens, chats – peut solliciter la libération d’un passeport.
– Le sollicitant doit présenter l’animal au cabinet vétérinaire où le médecin complète le passeport et vérifie si l’animal se trouve en bonne santé et peut résister au transport à la destination.
– Le vétérinaire vérifie en outre si l’animal est vacciné antirabique et polyvalent et si le déparasitage externe (pour les puces et les tiques) et interne (pour les vers) est à jour.
– Enfin, le vétérinaire autorise le voyage par l’émission du passeport, en le signant et le paraphant.
Épreuves sérologiques (La Grande-Bretagne)
Pour le voyage dans la Grande-Bretagne, il est besoin d’analyses spéciaux qui s’effectuent seulement dans le cadre d’IDSA (L’Institut de Diagnostique et de Santé Animale). Les preuves biologiques sont récoltées au cabinet vétérinaire – qui médie le contact entre le possesseur de l’animal et l’institut.
Le propriétaire doit présenter son animal pour effectuer les tests au moins 6 mois avant la date à laquelle il veut voyager.

Les animaux de compagnie qui sont transportés dans le cadre de l’UE, doivent être vaccinés antirabique au moins 21 jours avant le voyage. On vous prévient que les jeunes animaux, âges de moins de trois mois ne peuvent être vaccinés antirabique. Si on ajoute les ceux 21 jours nécessaires, en résulte qu’un jeune animal ne peut être déplacé dans le cadre de l’UE avant l’âge de 3 mois et 21 jours.
Dans les autre pays, les jeunes animaux âgés de plus de 6 semaines (chiens, chats, putois) peuvent être transporté, même s’ils se trouvent dans la période de vaccination et déparasitage, les conditions étant différentes d’un pays à l’autre.

Certificat sanitaire pour l’hôtel
En ce qui concerne les vacances, on émet un certificat vétérinaire de santé pour l’hébergement à l’hôtel. Pour simplifier les procédures, on vous prie de communiquer l’adresse de l’hôtel du pays ou de l’étranger où vous vous déplacerez et la durée du séjour. On vous conseille de solliciter aux agences de voyage une garantie écrite que cet endroit accepte aussi les animaux de compagnie.

Certificat vétérinaire pour les compagnies aériennes
Si vous voyagez avec une compagnie aérienne, dans certaines situations, il faut avoir un certificat vétérinaire de santé, plus le passeport pour les animaux de compagnie. En ce sens, on vous conseille juridiquement et, en coopération avec ANSVSA, on choisit la plus accessible solution légale. Dans telles situations on vous prie vous informer à l’achat du billet d’avion – sur les exigences douanières spécifiques au voyage effectué. D’ailleurs, on vous suggère d’analyser attentivement les exigences des états qui ne sont pas membres de l’UE, concernant le voyage en compagnie d’un animal.
Lorsque vous voyagez avec l’avion, il est bien que vous vous intéressiez sur les conditions de transporter un animal de compagnie. Pour celui-ci l’avion peut avoir des compartiments spéciaux, situés habituellement à l’étage inférieur des passagers ou vous pouvez être accepté avec votre animal dans l’espace destiné aux passagers.
Si vous voyagez avec un chien de petite taille ou avec un chat et vous êtes acceptés avec lui dans l’espace destiné aux passagers – vous devez connaître très bien le comportement de l’animal pendant le vol; être accepté par le voisin de siège; vous assurez que vous êtes allés au temps aux toilettes et avoir dans votre possession des serviettes absorbantes, sacs poubelles et d’autres accessoires similaires. Vous pouvez aussi utiliser des substances médicinales apaisantes, spécifiques pour le voyage avec la voiture, l’autocar, le bateau, le train ou l’avion. En ce sens, on a besoin de détails précis concernant les heures de départ et la durée du voyage
Rendez-vous
Pour effectuer des rendez-vous, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone mobile: 0737 025 210. Vous avez aussi la possibilité de réaliser un rendez-vous sur l’internet, en utilisant l’adresse d’émail: sebastian.vet@yahoo.com

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764