Publicaţii

Ca publicist, dr. Cristian Valentin Iosif este preocupat de problemele actuale dar şi istorice în plan socioprofesional, dar abordează şi alte genuri literare.

Ca editor, dr. Cristian Valentin Iosif a fondat în luna septembrie a anului 2016  editura „Hermann VET” – o editură independentă destinată  autorilor din domeniile ştiinţelor naturale şi  umaniste. Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina web  a editurii: www.editurahermannvet.com

În perioada 2000-2012  a publicat  articole în presa sibiană – destinate iubitorilor de animale, temele fiind diverse, de la articole cu specific medical veterinar la cele pe teme ecologice sau chiar politice. În anul 2013 lansează cartea „Dreptul de a pune condiţii” la Editura Honterus. A urmat în anul 2015 cartea „Amendament Vet” după primul an de mandat la Comisia Legislativă a Colegiului Medicilor Veterinari din România, carte apărută la Editura ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura română şi Cultura Poporului Român. În vara anului 2017 a lansat cartea: „Tie Break – medicii veterinari vs. medicina veterinară” la Editura Hermann VET din Sibiu.

Începând cu anul 2015  dr. Cristian Valentin Iosif este cercetăror acreditat în cadrul C.N.S.A.S. – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – cu tema de cercetare: „Medicina Veterinară românească – parcursul profesiei în totalitarism 1947-1989”.

În 2016 a apărut primul volum al cărţii „Medicina veterinară românească – Personalităţi ale profesiei în dosarele securităţii”, iar în toamna anului 2017 s-a lansat şi volulmul II al cărţii „Medicina veterinară românească – Personalităţi ale profesiei în dosarele securităţii” la Editura Hermann VET din Sibiu.

 

 

 

Coperta Tie-Break

„Dreptul de a pune condiţii”

Cartea a apărut în anul 2013 la editura HONTERUS [ISBN 978-973-1725-96-3] din Sibiu Hermannstadt  şi este o redactare în socialul profesiei, autorul enunţând dorinţa de schimbare, de reformă a medicinei veterinare româneşti. „Reforma de la Sibiu” este o iniţiativă unică la nivel naţional, care prezintă colegilor mecanismul unei posibile reforme pornind din rândul oricărui medic veterinar, indiferent de specializare sau ierarhie profesională. „Dreptul de a pune condiţii” este în fapt o necesitate a momentului – iar autorul doreşte ca acesta să devină statutar. Remarcăm prefaţa profesorului Emil G. Oneţ – Medic Veterinar Primar. Doctor în ştiinţe veterinare. Membru activ al Academiei de Ştiinţe din New York. Phoenix, Arizona, U.S.A.

coffe 1

Din cuprins enumerăm câteva capitole reprezentative

Reforma de la Sibiu Mecanismul reformei ■ Lansarea reformei ■ Depunerea iniţiativelor ■ Analiza iniţiativelor ■ EvolutionisArbitraj moral în profesie Modestia – normă de convieţuire între medicii veterinari Moderaţie ■ Gradomanie ■ Vivat Profesore? Programe de învăţare ■ Studii postuniversitare ■ Workshop ■ Profesori adepţi ai regimurilor universitare de teroare Context istoric ■ VUW ■ Presiunea punctelor ■ Repartizarea temelor ■ Cabinete-clinici ■ Aprecieri umane Inspecţii din învăţământ ■ Liste eligibile Convieţuiri ştiinţifice Funcţii de consilieri ■ Liste de lectori Telemedicina Gastprofessor Suport material colegial Serviciul de urgenţă medical veterinar  Dreptul de liberă practică Reacţii oficiale Caracter apolitic ■ Stare de necesitate ■ Modele autohtone ■ Ofensa ■ Cine suntem? ■ Sindicatul reformator ■ Coeziune ■ Diplome  ■ Parafe ■ Reforma sistemului de valori în medicina veterinară românească Reforma prin iniţiative Reforma procedurilor Reforma CMVR printr-un model de evoluţie performant Critica ■ Aprehensiune ■ Modelul anglo-saxon ■ Dialog ■ Discussio ■ Posturi de consilieri  Introducerea reformei în FMV  Redactarea articolului ştiinţific în norme internaţionale Date social-istorice Anii 1990 ■ Din generaţie în generaţie Liceul şcoală de cultură generală Profesorii comunişti ReminescenţeOportuniştii trecutului şi ai momentului  Metoda la anatomie  Talente reale Platforma de principii Profesorul de istorie Omagii conducătorilor Jurnalism autentic Maledicţia funcţiilor înalte  Transmiterea responsabilităţii ■ Dirijism ANSVSA ■ Mărturisiri ■ Primul grup reformator în CMVR Favoritisme în FMV  Partaj cu USA  Criza de imagine ■ Istoria şi profesorii de la 1900 Omul nou? Medicii veterinari moderni Semi-dictatură Profesorii rigizi Personalităţi ale profesiei  Scara de valori în profesie Iscusiţii profesiei – model contemporan Directorii ANSAVSA Limite de performanţă, agresivitate Critica în publicaţii Tristeţe Societăţi ştiinţifice veterinareMedicul veterinar şi societatea Radiografia de moment a stării profesieiMerite personale Lipsa curajului Stepene contemporane Pseudoblepsie Comizeraţie ■ Vânătoare în spaţiul virtual ■ Ierarhia de valori Libertatea de expresie Principii reformatoare Artificialism autohton Grupuri de interese în CMVR şi FMV Etichete de calitate Disidentul Politicul şi banii Onorarii nesimţite Nepotismul şi coabitarea în politică Cultul personalităţii Istoria Ieşirea din Comunism Noile generaţii obediente Acţiunile decanului FMV Acţiuniile preşedintelui CMVR  şi multe alte capitole dintre care  noi am enumerat aici doar câteva, parcurgerea celor 380 de pagini oferind cititorului o experienţă inedită, profundă – redactarea fiind una obiectivă, jurnalistică.

Cartea se poate achiziţiona printr-un mesaj pe adresa: drcristianiosif@yahoo.com unde o domnişoară studentă preia comenzile şi expediază coletul.  Autorul oferă doritorilor şi  semnătura  cu dedicaţie.

„Amendament VET”

Cartea a fost lansată în anul 2015 la editura ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura română şi cultura poporului român – autorul, membru în Comisia Naţională Legislativă a Colegiului Medicilor Veterinari din România [mandatul 1013-2016] descrie în premieră o sinteză a contribuţiei sale în slujba profesiei, de pe această poziţie oficială. Cartea este utilă medicilor veterinari dar poate fi de asemenea un ghid pentru reprezentanţii Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti sau Colegiul Farmaciştilor din România. Autorul prezintă modele originale de eficienţă, valoare şi convieţuire etică, iar cartea constituie din acest punct de vedere un eveniment în ţara noastră, la nivelul profesiilor medicale liberale – prilej de mândrie pentru autor, dar şi pentru domeniul medical pe care îl reprezintă. Alături de cartea Dreptul de a pune condiţii, autorul oferă noua sa carte colegilor, pe care îi invită şi de această dată să pună umărul la reforma medicinei veterinare româneşti.

Amendament Vet Book Cover-Ready
Photo C6

CUPRINS

PREFAŢĂ. Introducere. PARTEA I. AMENDAMENTE
A. Secţiunea CMVR
Imaginea negativă a CMVR. [Amendamentul 1 CMVR ] Dreptul de a pune condiţii. [Amendamentul 2 CMVR] Transmiterea responsabilităţii în teritoriu.[Amendamentul 3 CMVR] Depolitizarea CMVR. [Amendamentul 4 CMVR] Disponibilitatea totală a preşedintelui CMVR. [Amendamentul 5 CMVR] Funcţii de consilieri. [Amendamentul 6 CMVR] CMVR – organism profesional solemn în medicina veterinară. [Amendamentul 7 CMVR] Libertatea de expresie. [Amendamentul 8 CMVR] Principii de viitor în CMVR.[Amendamentul 9 CMVR] Evaluarea puterii de diagnostic la nivel naţional. [Amendamentul 10 CMVR] Evaluarea sistemului de acordare a punctajelor CMVR. [Amendamentul 11 CMVR] Compoziţia de valori în profesie. [Amendamentul 12 CMVR] Constituirea unui grup reformator în cadrul CMVR. [Amendamentul 13 CMVR] Deschiderea CMVR către structuri similare din ţările avansate.[Amendamentul 14 CMVR] Publicitatea falsă. [Amendamentul 15 CMVR] Clinica veterinară”.[Amendamentul 16 CMVR] Liste cu medici clinicieni specializaţi.[Amendamentul 17 CMVR] Externalizarea cazuisticii. [Amendamentul 18 CMVR] Responsabilitatea iniţiativelor. [Amendamentul 19 CMVR] Limba de lemn. [Amendamentul 20 CMVR] Taxă pentru retragerea suspendării. [Amendamentul 21 CMVR] Taxe regionale.[Amendamentul 22 CMVR]
B. Secţiunea FMV.
Examene de competenţe; rezidenţiate clinice, etc.[Amendament 1 FMV] Specializări clinice. [Amendament 2 FMV] Lectori străini. [Amendament 3 FMV] Reorganizarea FMV.[Amendament 4 FMV] Intervenţia CMVR în reforma FMV. [Amendament 5 FMV] Admiterea în FMV. [Amendament 6 FMV] Stagii de practică. [Amendament 7 FMV] Clinica universitară. [Amendament 8 FMV] Examen pentru dreptul de liberă practică.[Amendament 9 FMV] Examen de rezidenţiat necesar acreditării unui cabinet medical veterinar.[Amendament 10 FMV] Etichete de calitate pentru diplomele de doctorat. [Amendament 11 FMV] Evaluarea anuală a cabinetelor/clinicilor veterinare.[Amendament 12 FMV] Independenţa FMV Bucureşti.[Amendament 13 FMV] Casa Medicului Veterinar”. [Amendament 14 FMV] Investiţii din portofoliu privat. [Amendament 15 FMV] Personalităţi ale profesiei. [Amendament 16 FMV] Istoria medicinei veterinare. [Amendament 17 FMV] Nepotismul în FMV. [Amendament 18 FMV] Ierarhia de valori. [Amendament 19 FMV] Disidenţa.[Amendament 20 FMV]
C. Secţiunea ANSVSA
Directori ANSVSA/DSVSA apolitici.[Amendament 1 ANSVSA] Consultanţă europeană.[Amendament 2 ANSVSA] Cabinetele din regiunile rurale.[Amendament 3 ANSVSA] Laboratoare private. [Amendament 4 ANSVSA] Câinii străzii. [Amendament 5 ANSVSA] CIP de identificare. [Amendament 6 FMV] Regimul medicamentelor antiparazitare, antibiotice, antiinflamatorii, vaccinuri,medicamente hormonale diverse, etc. [Amendament 7 ANSVSA] Directorii DSVSA şi reglementările legale naţionale.[Amendament 8 ANSVSA] Exporturi de animale de fermă cu destinaţii diverse.[Amendament 9 ANSVSA] Relaţia cu Uniunea Europeană.[Amendament 10 FMV]
PARTEA II
COMISIA NATIONALĂ LEGISLATIVĂ A CMVR
Iniţiative la comisie
PROPUNERE, pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei legislative a CMVR.[12 noiembrie 2013] Obiecţii la conceperea RECS.[2 decembrie 2013] Normă ANSVSA – Laboratoare.[11 Decembrie 2013]  Nervozitate în comisie” [23 ianuarie 2014] Regulamentul comisiei legislative – propuneri.[ 23 ianuarie 2014] Dezbateri prin e-mail [22 ianuarie 2014] Prezentarea colegilor în pagina oficială a CMVRo [22 ianuarie 2014] Dezbateri R.E.C.S. [30 ianuarie 2014] Viaţa la Comisia Legislativă. [30 ianuarie 2014 ] Dialog la nivel înalt la Comisia Legislativă CMVR. [30 ianuarie 2014] Malpraxisul medical veterinar. [4 februarie 2014] Transportul şi comercializarea păsărilor domestice. [4 februarie 2014] Protocoale de sterilizare a câinilor. [5 februarie 2014] Acţiuni sanitar veterinare. [5 februarie 2014] Legea zootehniei. [5 februarie 2014] Simpozion la FMV Bucureşti. [28 martie 2014] Produse medicamentoase de uz veterinar. [6 mai 2014] Apel la întâietate. [19 mai 2014] Atmosfera în Comisia Legislativă. [19 mai 2014] Nevoia de solemnitate şi principii în CMVR. [29 mai 2014] Transpuneri şi abrogăr.i [30 mai 2014] Ecosistemul albinelor. [31 mai 2014] Prelucrarea laptelui neconform. [10 iunie 2014]Contractele de concesiune. [10 iunie 2014] Prestanţă şi responsabilitate. [17 iunie 2014] Oameni şi fotografii. [23 iunie 2014] Alegeri în asociaţiile profesiei. [20 iunie 2014] Imaginea CMVR. [23 iunie 2014]. Propuneri înainte de prima vacanţă. [23 iunie 2014] Admiterea în facultăţile de medicină veterinară. [14 iulie 2014] ANSVSA vs. CMVRO. [28 iulie 2014] Aplicarea măsurilor stabilite în R.E.C.S. [1 noiembrie 2014 ]. Praful sub preş. [10 decembrie 2014] Interviul pentru admiterea la FMV.[15 decembrie 2014] Comisia Legislativă la un an de mandat. [16 decembrie 2014] Examene de rezidenţiat. [28 iulie 2014] Manualul MERCK de Medicină Veterinară. [16 decembrie 2014] Reviste ştiinţifice. [16 decembrie 2014] Istoria Medicinei Veterinare. Principii de abordare. [28 iulie2014].
Postfaţă. Catalog de teme.

[Format A5 – 320 pagini]

Cartea se poate achiziţiona printr-un mesaj pe adresa: drcristianiosif@yahoo.com unde o domnişoară studentă preia comenzile şi expediază coletul.  Autorul oferă doritorilor  şi  semnătura  cu dedicaţie.

TieBreak 3D

Tie Break – medicii veterinari versus medicina veterinară”

Cartea a fost lansată în vara anului 2017 la editura Hermann VET Sibiu.

Format A5 – 325 pagini

„Medicina veterinară românească – personalităţi ale profesiei în dosarele securităţii” Vol I – Editura „Hermann VET” Sibiu, 2016

Box content

Services

Easy Panel
Ut suscipit eget lacus id dictum. Praesent dapibus interdum lorem nec tempor. Maecenas finibus tristique neque, id placerat lorem venenatis vitae.
Unlimited Storage
Ut suscipit eget lacus id dictum. Praesent dapibus interdum lorem nec tempor. Maecenas finibus tristique neque, id placerat lorem venenatis vitae.
Shortcode
Ut suscipit eget lacus id dictum. Praesent dapibus interdum lorem nec tempor. Maecenas finibus tristique neque, id placerat lorem venenatis vitae.

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

0722393047 | 0725274639 | 0269242866

drcristianiosif@yahoo.com  

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764