Utile

RomPetID_logo
  • Apariţia ROMPetID şi R.E.C.S. propulsează ţara noastră în rândul naţiunilor civilizate din Uniunea Europeană şi nu numai.
  • Proprietarii animalelor de companie au obligaţia să solicite medicului veterinar înregistrarea oricărui animal de companie pe care îl deţin în această baza de date naţională-
  • De asemena deţinătorii animalelor de companie sunt obligaţi în termen de 7 zile să anunţe medicul veterinar producerea unuia dintre evenimentele următoare: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moarte.
  • Vechile carnete de sănătate şi paşapoartele sunt înlocuite cu documente similare dar care deţin o serie şi un cod unic pretipărit!
  • Microciparea şi înregistrarea cipului în baza de date naţională oferă avantaje incontestabile: identificarea sigură a petului pe durata întregii vieți; posibilitatea returnării animalului pierdut către stăpân; descurajarea furtului, abandonului, comerțului ilegal; un control mai sigur al bolilor (rabie, boli parazitare etc).
  • Câinii neidentificați şi neînregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stăpân şi sunt tratați conform prevederilor legislației specifice în vigoare.
  • Deținătorii  câinilor de companie sunt obligaţi ca la ieșirea  în spațiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al câinelui.
  • Persoanele care au găsit un câine pierdut au obligația de a anunța, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secție de poliție sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază a fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunțării proprietarului.
  • Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune şi metisii acestora - excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 258/2013).