Vaccinare antirabică

Vaccinarea antirabică este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene şi începe odată cu vârsta de 3 luni - după care este efectuată anual.

Începând cu data de 15 martie 2014 vaccinarea antirabică o consemnăm într-un nou carnet de sănătate [sau paşaport] care este prevăut cu serie şi cod unic pretipărit. [De la cabinetul veterinar primiţi noile carnete de sănătate sau paşapoarte - după caz].

Vaccinarea antirabică o consemnăm apoi în baza de date

ROM Pet ID / R.E.C.S.

vaccinarea antirabica copyright©hermannvet/2014