Formulare

I M P O R T A N T

Deţinătorii unui animal de companie  au obligația de a informa  medicul veterinar – în termen de 7 zile, asupra evenimentelor referitoare la  vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moarte, etc.

În acest sens proprietrul are posibilitatea să descarce şi să listeze modelul declaraţiei direct de pe portalul www.rompetid.ro sau poate să primească direct de la cabinet un formular pe care îl completează şi îl semnează pe loc.

RomPetID_logo

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/(a) ………………………………………domiciliat în localitatea (sat, comuna/oras)……………………………Sector/Judet………………………………,str………………………. ………………………………………………..Nr. …………. bloc. ………….sc. ………et. ……..apart. ……………..posesor al (B.I./C.I.) …………….. seria …….. nr. …………….., cod numeric personal (CNP) …………………………..

Declar că îmi dau acordul

Pentru stocarea, prelucrarea, transmiterea şi utilizarea datelor cu caracter personal în vederea înregistrarii câinelui, proprietatea mea în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stapân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Declar că am luat la cunoştinţă faptul că în conformitate cu legea 677/2001 – Colegiul Medicilor Veterinari este operator de date cu caracter personal.

Declarant:

Nume si prenume…………………………

Subsemnatu

RomPetID_logo

CERERE/SOLICITARE/ACCEPTARE A EUTANASIEI

Subsemnatul persoană fizică/Subscrisa persoana juridica ………………………………… domiciliat/sediu social în …………………………………………… în calitate de proprietar/reprezentant legal…………………………………………………………………………., posesor al actului de identitate BI/CI*, Seria……..nr……………………………CNP/CIF/CUI…………………………………….

Proprietar al câinelui/pisicii/altă specie/­­_______rasa________vârsta____sex____

 Cod de identificare……………………………..

Solicit şi sunt de acord cu eutanasierea animalului mai sus-menţionat. Eutanasia se va efectua conform “Ghidului pentru eutanasia animalelor” aprobat prin Hotărârea Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 19/2011.

De asemenea, mentionez urmatoarele: cainele/pisica nu a muscat, nu a zgariat si nu a fost agresiv/a in ultimele 14 zile

 Această procedură se face la cererea mea. Declar pe proprie raspundere ca la momentul cererii/solicitarii/acceptarii eutanasiei, nu ma aflu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene şi sunt proprietar cu drepturi depline asupra animalului.

Data:

Nume, prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica:

Semnătura:

 

RomPetID_logo

DECLARATIE PRIVIND FATAREA

 

Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ………………………………………………………………………………... în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI …………………………………..,

Proprietar/detinator al câinelui rasa______________vârsta____sex: FEMELA

Avand codul unic de identificare……………………………..

Declar pe proprie raspundere ca animalul – femela, cu codul unic de identificare mentionat mai sus, a fatat in data de ………………………………. un numar de …………………….. catei.

Data:

Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

Semnătura:

Medic veterinar:

Semnatura:

*Se verifica conformitate cu actul de identitate

 

RomPetID_logo

DECLARATIE PRIVIND GESTATIA

 

Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ………………………………………………………………………………… în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI …………………………………..,

 Proprietar/detinator al câinelui rasa______________vârsta____sex: FEMELA

Avand codul unic de identificare……………………………..

 Declar pe proprie raspundere ca animalul – femela, cu codul unic de identificare mentionat mai sus, este gestanta.

Data:

Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

Semnătura:

Medic veterinar:

Semnatura:

RomPetID_logo

DECLARATIE PRIVIND MOARTEA

 Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ………………………………………………………………………………… în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI …………………………………..,

Proprietar/detinator al câinelui rasa______________vârsta____sex: ___________

Avand codul unic de identificare ……………………………..

Declar pe proprie raspundere ca animalul, cu codul unic de identificare mentionat mai sus, a murit in data de ………………………………..

Data:

Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

Semnătura:

Medic veterinar:

Semnatura:

 *Se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice.

 **Se verifica conformitatea cu actul de identitate.

RomPetID_logo

DECLARATIE PRIVIND PIERDEREA/DISPARITIA/FURTUL

Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ……………………………………………………………..…………………. în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI …………………………………..,

 Proprietar/detinator al câinelui rasa______________vârsta____sex: ___________

 Avand codul unic de identificare……………………………..

 Declar pe proprie raspundere ca animalul, cu codul unic de identificare mentionat mai sus, a fost pierdut/a disparut/a fost furat in data de ………………………………

 Data:

 Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

 Semnătura:

 Medic veterinar:

 Semnatura:

 *Se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice.

**Se verifica conformitatea cu actul de identitate.

RomPetID_logo

DECLARATIE PRIVIND VANZAREA/DONATIA/EXPORTUL

 Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ……………………………………………………………….……………….. în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI ……………………………………………..,

Proprietar/detinator al câinelui rasa______________vârsta____sex: ___________

Avand codul unic de identificare……………………………..

 Declar pe proprie raspundere ca animalul, cu codul unic de identificare mentionat mai sus, a fost vandut/donat/exportat in data de ………………………………..catre(nume si prenume/denumire)………………………domiciliat in/sediul social ……………………………… cu adresa………………………………………………………………., CNP/CIF/CUI……………..,în calitate de nou proprietar/detinator/reprezentant legal ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI, Seria …….. nr …………………

Data:

 Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

Semnătura:

 Medic veterinar:

 Semnatura:

 *Se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice.

 **Se verifica conformitatea cu actul de identitate.

RomPetID_logo

 

DECLARATIE PRIVIND FURTUL/PIERDEREA /DETERIOAREA CARNETULUI DE SANATATE/PASAPORTULUI IN VEDEREA PRESCHIMBARII

 Subsemnatul/a (persoană fizică) /Subscrisa (persoana juridica) ………………………………………………………………. domiciliat/sediu social în ………………………………………………………………………………… în calitate de proprietar/detinator/reprezentant legal* ………………………………………………………….. posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria …….. nr ………………… CNP/CIF/CUI …………………………………..,

 

Proprietar/detinator al câinelui avand codul unic de identificare ………………………………….

 Declar pe proprie raspundere ca pasaportul/carnetul de sanatate cu codul/seria si codul unic…………………………………………………………………,a fost furat/pierdut/deteriorat in data de ………………………………..drept pentru care solicit eliberarea unui document nou

 Data:

 Nume si prenume proprietar/Reprezentant persoana juridica: …………………………….

 Semnătura:

 Medic veterinar:

 Semnatura:

*Se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice.

 **Se verifica conformitatea cu actul de identitate.

 Se taie prin bara cea ce nu corespunde situatiei date.

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764