ROM Pet ID – R.E.C.S.

Începând cu data de 15 martie 2014 în România devine activă baza de date gestionată de către Colegiul Medicilor Veterinari din România, numită: ROMPetID /  R.E.C.S. [www.rompetid.ro].

În această bază de date aveţi obligaţia – precum orice cetăţean al Uniunii Europene – să înregistraţi animalul dvs. de companie – câine, pisică, dihor sau animal exotic.

Înregistrarea se solicită în mod obligatoriu de către deţinătorul animalului de companie la cabinetul veterinar şi se consemnează  de către medicul veterinar ce deţine în acest sens o licenţă de utilizare a bazei de date !

Medicul veterinar realizează aplicarea microcipului, vaccinarea antirabică, deparazitarea internă şi vă furnizează un carnet de sănătate sau un paşaport care deţine o serie şi un cod unic pretipărit.

La început sunt înregistrate datele proprietarului : serie şi nr. carte de identitate sau paşaport, adresă, număr de telefon şi e-mail.

Apoi se înregistrează animalul de companie şi se deschide în acest sens o fişă în care se consemnează numărul cipului, vaccinul antirabic utilizat şi deparazitările periodice.

După înregistrare se listează fişa în două exemplare care se semnează atât de către medicul veterinar cât şi de către deţinătorul animalului de companie. Un exemplar rămâne la medicul veterinar iar un altul se înmânează proprietarului.

Mai există desigur şi alte evenimente care sunt consemnate în baza de date naţională.  Le amintim pe scurt – cu precizarea  faptului că proprietarul animalului de companie are obligaţia să le comunice medicului veterinar: constatare defecte genetice; diagnosticare boală cronică; gestaţie; fătare; moarte; pierdere; regăsire; vânzare; donaţie; export; transfer; sterilizare; eutanasiere.

În concluzie, orice eveniment prevăzut de legislaţie care apare în viaţa animalului de companie trebuie consemnat de către medicul veterinar în baza de date iar proprietarii au obligaţia de a înştiinţa medicul veterinar – la care au înregistrat animalul de companie – cu privire la respectivul eveniment. În acest sens proprietarii au la dispoziţie o serie de formulare disponibile în portalul www.rompetid.ro

Am expus şi noi aceste formulare în pagina web legislativă a cabinetului. Formularele le puteţi procura şi direct de la cabinet – unde se pot completa pe loc – nefiind nevoie decât să anunţaţi unul din evenimentele produse.

Pentru alte informaţii apelaţi la nr. de telefon 0737 025 210

labradorpisicadihorPasari exotice

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764