Copyright

Hermann Vet permite reproducerea argumentaţiilor din această pagină de către orice medic veterinar sau student la medicină veterinară sau de către orice publicaţie de profil. Hermann Vet permite utilizarea acestor informaţii cuprinse în pagina sa de internet în orice fel de lucrări sau teze, articole sau expuneri. Nu constituie o încălcare a drepturilor de autor reproducerea oricăror informaţii din această pagină dacă este inclusă nota de copyright aflată la sfărşitul fiecarei pagini. (Copyright © hermannvet, www.hermannvet.ro)
În lumea digitală se aplică aceleaşi legi ale proprietaţii intelectuale şi ale dreptului de autor pentru orice formulări originale. În consecinţă, în cazul în care doriţi să preluaţi idei din această pagină, puteţi realiza acest lucru fără să solicitaţi acceptul Hermann Vet dar sunteţi nevoiţi în norme etice specifice editorilor de pagini bio-medicale, să specificaţi nota respectivă de copyright.

Hermann Vet

micro-cropHermann Vet autorise la reproduction des arguments de cette page par tout vétérinaire ou étudiant en médecine vétérinaire ou par toute publication vétérinaire. Hermann Vet utilise les informations qu’on y trouve pour toutes sortes d’ouvrages ou thèses, articles ou expositions. On ne considère pas une violation aux droits de l’auteur, la reproduction de toute information contenue dans cette page si la note de copyright est inclue à la fin de chaque page. (Copyright © hermannvet)
Le monde digital applique les mêmes lois de la propriété intellectuelle et du droit de l’auteur pour n’importe quelles formulations originelles. Par conséquent, si vous voulez vous inspirer des idées y trouvables, vous pouvez réaliser cette chose sans solliciter l’accord du cabinet Hermann Vet, mais vous serez obligés conformément aux normes éthiques spécifiques aux éditeurs des pages biomédicales, de préciser la note indiquée de copyright.

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

0722393047 | 0725274639 | 0269242866

drcristianiosif@yahoo.com  

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764